Suomen pipliaseuralle tilaustyönä suunniteltu Inarinsaamenkielisen evankeliumien ja Uuden testamentin kannet.
Aiheena inarinsaamelaisten kirkkomatka. Työskentelyn pohjana ja inspiraationa toimi vanhat valokuvat sekä inarinsaamelaisten muistot entisaikojen kirkkomatkoista.

Lisää asiakastöitämme