AIDA hanke on Inka Kangasniemen yrityksen vuonna 2015 ideoima ja konseptoima hanke.
AIDA hankkeen päätavoite on tuottaa uudenlaisia palveluita arkistolaitoksiin ja siten varmistaa katoamisvaarassa olevan perinteisen tiedon säilyminen. Hankkeen aikana muodostettuun digitaaliseen duojárarkistoon syntyneiden palveluiden kautta on mahdollista tutkia saamelaista muotoiluajattelua ja soveltaa sitä nykymuotoiluun
Interreg Nord ohjelman rahoittamassa hankkeessa on toiminut yhteistyössä Suomen kansallisarkiston Saamelaisarkisto, Ruotsin Ájtte museo ja Norjan Saamelainen korkeakoulu. Hankkeen aikana perustettuun duojárarkistoon on tähän mennessä luovutettu yli 20 saamelaisten muotoilijoiden, taiteilijoiden ja käsityöläisten, sekä saamenkäsityöalan yhdistysten arkistoa. Arkistot kuvaavat saamelaisen muotoilun taustalla olevaa ajattelua ja prosesseja. Hankkeessa toteutettiin saamelaiseen muotoiluajatteluun painottuvia korkeakouluopintoja Saamelaisessa korkeakoulussa. Hankkeen aikana pilotoitiin myös duojárarkistojen aineistoihin pohjautuvaa saamelaista muotoilukasvatusta koululaisille.
Valtaosa hankkeen arkistoista on digitoitu, ja niihin pääsee tutustumaan tietokantojen kautta. 
AIDA hankkeen ensimmäinen osa alkoi vuonna 2017 ja päättyi vuonna 2019. Hanke sai jatkorahoituspäätöksen vuonna 2020. Aida hankkeen ensimmäisessä osassa keskityttiin arkistopalveluiden kehittämiseen arkistoluovuttajien näkökulmasta. Vuonna 2020 käynnistneessä osassa keskitytään tutkijoille tarjottavien palveluiden kehittämiseen.
Luottamusta yhteisöön on rakennettu tekemällä tiivistä yhteistötä duojáreiden kanssa. Arkistoluovutusprosessien aikana selvisi, mitä ongelmia luovutuksiin liittyy alkuperäiskansakontekstissa. Näihin ongelmiin haettiin ratkaisuja hankkeen aikana.
Hankkeessa arkistoihin luovutettujen aineistojen pohjalta on luotu saamelaista muotoilukasvatusmateriaalia koululaisille.
Hankkeen eettisyyttä on valvonut saamelaisista duojáreista koottu referenssiryhmä.
Konsepti on monistettavissa myös muihin alkuperäiskansoihin ja kulttuureihin.
AIDA hankkeen sivuilla on informaatiota projektista, maistiaisia duojárarksiton luovuttajien arkistoistamuotoilukasvatusmateriaalia ja ohjeet pääsystä arkistotietokantoihin.

Lisää asiakastöitämme