KOTA-kehittämispalvelu® on Rapid Action Groupin lisensoima palvelu, jossa tarkastellaan palveluita laajemmalla perspektiivillä, pyritään tunnistamaan asiakkaiden kätkettyjä tarpeita ja löydetään uusia mahdollisuuksia. 
KOTA-kehittämispalvelussa® autamme luomaan ratkaisuja ja viemään ne käytäntöön. Autamme myös tarvittaessa löytämään resursseja ratkaisujen toimeenpanon tueksi. 

Hyvät ruoteet ovat hyvän kodan runko. Samoin myös kehittämistoiminnassa pohjatyö pitää tehdä kunnolla.
Paras loue saadaan aikaan liittämällä sopivimmat palaset yhteen. Tärkeintä kehittämistoiminnassa on luoda ratkaisut
liittämällä tulokset yhteen ja rakentaa nille toimiva toteutussuunnitelma.
Kodassa ruoteet ja loue asetetaan paikoilleen, jotta kodasta saadaan toimiva ja tarkoituksenmukainen. 
Kehittämistoiminnassa hyvät ja toteutetut ratkaisut luovat turvalliset ja menestyksekkäät puitteet yrityksesi liekille.