Pohjolan Palvelumuotoilutoimisto PAMU Oy kehittää palveluiden ja tuotteiden käytettävyyttä ymmärrettävällä ja helposti lähestyttävällä otteella. Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen näkyy yrityksessänne parempana asiakaskokemuksena, palveluna ja kassavirtana. 
PAMU Oy on suomalainen yritys joka tuntee myös Kalottialueen erityispiirteet sekä palvelee tarvittaessa saamen kielellä. 
PAMU auttaa yrityksiä ja organisaatioita muun muassa:

1. Konseptien kehittämisessä, eli järkevien ja johdonmukaisten kokonaisuuksien luomisessa, jolloin asiakkaalle muodostuu selkeä kuva siitä mikä yritys on ja mitä se tarjoaa
2. Palveluiden/tuotteiden käytettävyyden kehittämisessä, eli siinä, millainen on asiakkaan tuotteen tai palvelun käyttökokemus

3. Prototypoinnissa, eli tuotteesta tai palvelusta tehdään kokeilu, jolla testataan sen toimintaa käytännössä. Prototyyppi voi olla esimerkiksi fyysinen malli tuotteesta, luonnos verkkosivuista tai mobiilisovelluksesta toimintoineen. 

PAMU tuotteet pähkinänkuoressa